Dienstag, 16. Dezember 2008

Улаанбаатар хотын төв замууд дахь хөдөлгөөний байдал, түүнийг сайжруулах саналууд

Улаанбаатар хотын төв замууд дахь хөдөлгөөний байдлын судалгаа, түүнд дүн шинжилгээ хийсэнээс хойш нилээдгүй хугацаа өнгөрлөө, нэг талаас ажлийнхаа үр дүнг бас тайлагнах ёстой байх. Энэ хооронд олон хүмүүс надад: Манай гудамж зам нарийдаад байгаа юм уу? Хангалтай өргөн юм бол яагаад түгжрээд байгаа юм? тэгээд яаж Улаанбаатарын замыг түгжээгүй болгох вэ? гэх мэтээр маш олон асуултууд тавьдаг. Энэ бүхэнд хариулт өгөхийн тулд үндэслэлтэй тооцоотой байх нь зүйн хэрэг. Тиймээс замын хөдөлгөөний одоогийн байдал болон түүнийг сайжруулаж болох саналаа тоймлож, ойлгомжтой байлгахын тулд мэргэжилийн бус үгээр бичихийг хичээлээ.
Хөдөлгөөний аюулгүй байдал нь хөдөлгөөнд оролцогчидийн хамгийн чухал зүйл бөгөөд тухайн бүс нутгийн авто тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөн хэрхэн явагдаж байгааг үнэлэх гол шалгуур юм. Энэ нь бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэлийн болон явган зорчигчидийн хөдөлгөөнд оролцож байгаа аюулгуйн байдлын чанараар илэрхийлэгдэг. Одоогийн байдлаар хэдийгээр хотын төв хэсэг дэхь хөдөлгөөний хурд бага боловч өдөр бүр осол эндэгдэл гарсаар байнa. Энэ нь нэг талаас хөдөлгөөнд оролцогчидийн хариуцлагагүйн байдлаас шалтгаалаж, согтуугаар болон хурд хэтрүүлэн тээврийн хэрэгсэл жолоодох нөгөө талаас явган зорчигч зам хөндлөн аюулгүй гарах боломж багатайгаас шалтгаалдаг. Бас нэгэн том асуудал бол тээврийн хэрэгсэлийн техникийн үзүүлэлтэнд тавих, хөдөлгөөнд оролцох эрх зүйн нэгдсэн шаардлага болон зөвшөөрөл улсын хэмжээнд байдагүйтэй холбоотой. Энд нэгэн жишээ татая, • 2008.11.20 • Өнөөдрийн Монгол сонин дээр нэгэн сэтгүүлч шөнийн цагаар гарсан хоёр осолийн талаар бичээд, гэрлийн стандартийн тухай замын цагдаагаас хүртэл асууж, харамсалтай нь мэдэх хүн алга. Тэгвэл асуудалийн учир, Япон, Хонг Конг-с оруулаж ирж байгаа тээврийн хэрэгсэл (ТХ) нь (жолооний хүрд нь баруун талдаа) тухайн улсын хөдөлгөөнд (зүүн гарын хөдөлгөөнд) оролцоход буюу өөрөөр хэлбэл ойрын гэрлийн тусгал нь зүүн гарын талбайг илүү гэрэлтүүлэхэд зориулаж үйлдвэрлэгдсэн байдаг. Энэ нь манай нөхцөлд шөнийн хөдөлгөөний үед эсрэг чиглэлээс ирж яваа ТX-н жолоочийг ихээр гялбуулдаг учир хөдөлгөөний аюулгүй байдалд их нөлөөлөж осол гарах шалтгаан болдог. Бусад орны нөхцөлд ийм ТX-н ойрын гэрлийн зүүн ойлтыг нь хааж хөдөлгөөнд оролцдог (Жишээлбэл Англичууд өөрсдийн машинтайгаа Германд орж ирэхдээ). Ойрын гэрлийн тусгалын хэмжээг доорх зурагаас харьцуулна уу.

Зураг 1.1 Зүүн жолооны хүрдтэй автомашин


Зураг 1.2 Баруун жолооны хүрдтэй автомашин Эх сурвалж: www.hella.com
Нийтийн ТX болон автомашинуудийн хөдөлгөөний явц нь одоогийн байдлаар, хотын төвийн гол замууд дээр ихэвчлэн өдрийн цагаар „Stop and go“ хэмжээнд явагдаж байгаа нь зорчигч тээвэрлэлтийн болон дамжин суух боломж мөн автомашиний аялалын чанарийн (хөдөлгөөний дундаж хурд, аялалын цаг болон явц гэх мэт) үзүүлэлтүүд хангалтгүй төвшинд байгааг харуулаж байна. Үүнтэй адил явган зорчигчийн зам хөндлөн гаралт нь аюулгуйн баталгаагүй, гэрлэн дохио дээр удаан хүлээлт, тойрог уулзваруудын зам хөндлөн гаралт нэлээд тойруу байдаг, явган зорчигчийн замын чанар гэх зүйлүүдээс шалтгаалан явган хүн хөдөлгөөнд аюулгуй, тухтай оролцох чанар доогуур хэмжээнд байна.
Хэдийгээр гудамж замд нийтийн хэрэглээний ташуу хэлбэрийн авто зогсоолууд байгаа ч, эдийн засгийн болон хөдөлгөөний талаасаа ч хангалтгүй хэмжээнд ашиглагдаж байна. Одоог хүртэл Улаанбаатар хотын гудамж замд хичнээн хэмжээний автомашиний зогсоол байгаа талаар тодорхой тоо байхгүй байдаг. Мөн нийтийн TX-ийн зорчигчдийн наад захын шаардлага болох тохьтой хүлээх боломж, цагийн хувиарь, ирэх цагийн заалт гэх мэтээр автобусний буудлууд тохижуулагдаагүй байна.
Хүний тухтай амьдрах ахуйн чанарийн нэгэн шалгуур болох дуу чимээ, агаарын бохирдолыг хэмжих суурин Станц хотын төв зам дагуух гудамжинд байдагүйгээс энэ байдал ямар төвшинд байгааг мэдэх боломжгүй юм. Үүнээс үүдэн дугуйн болон тоормослох үед гарч байгаа элэгдэлийн нарийн тоосжилт, автомашиний утаан бохирдол, түүний дуу чимээг нарийн тодорхойлох боломжгүй байдаг. Хoтын төв зам дагуу агаарын бохирдол, дуу чимээ ихтэй байгааг энгийн хүн ч өдрийн туршид хэрэглэгдэх Сигнал болон автомашины утаанаас мэдэрдэг.
Улаанбаатар хотын төвийн замын сүлжээ нь үндсэндээ барилга хот байгуулалт болон хөдөлгөөний талаар ч хангалтай сайн хэмжээнд зохион байгуулагдаж баригдсан боловч одоогийн ашиглалтын байдал нь хангалтгүй хэмжээнд байгаа юм. Үүнийг замын хөдөлгөөний одоогийн байдал харуулж байна. Түүнчлэн хөдөлгөөний чиглэл, газрын нэрийг заасан хэвтээ болон босоо тэмдэг тэмдэглэлээ хангалтгүйн дээр, түүнээс олон, том хэмжээний Реклам сурталчилгааны самбарууд их байдаг нь хөдөлгөөний болон хот тохьжилтийн талаас шаардлагад нийцэхгүй байгаа.
Төв замын дагуух ногоожуулах, моджуулах боломжын газар байдаг ч, үүний ашиглалт моджуулалт нь хангалттай бус байдгаас хотын агаар зуны улиралд улам л хуурай халуун, тоосжилт ихтэй болоход ихээр нөлөөлж байна.
Улаанбаатар хотын төв замууд дахь хөдөлгөөн:
Хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгсэлээр Улаанбаатарын автомашинууд багталцахаа байлаа, замууд нь нарийн тул ачаалалаа дийлэхээ болилоо гэсэн мэдээлэл тогтмол яригдаж бичигдэж байдаг. Олон тайлбар үгнээс нэг удаа харах нь зүгээр гэх үүднээс 2008-09-01 өдрийн Цагийн хүрд болон Еаgle ТВ-н мэдээнээс багахан хэсэг оруулсанийг доорх бичлэгээс үзнэ үү.


Автомашины улсын үзлэг тооллогоор 2008 оны 9 сарын 3 ний байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 105439 тээврийн хэрэгсэл хамрагдсанаас, суудлийн автомашин 73708, ачааний автомашин 21849, автобус 8126 мөн тусгай зориулалтийн 1756 ширхэг ТХ байна1.
Бидний хийсэн хөдөлгөөний тооллого, судалгаанаас үзэхэд Улаанбаатар хотын замууд дээр хөдөлгөөн тийм ч их биш байгаа юм. Хот маань Туул голоо даган баруунаас зуун тийш сунан байршилсан байдаг бөгөөд үндсэндээ хөдлөн 3 гол төв замаар холбогддог. Одоо эдгээр зам дахь ТХ-ийн хөдөлгөөн хэр байдаг талаар танилцая.
Бидний сайн мэдэх нэрлэн сурсан 100 Айлийн буюу хойд хөндлөн зам дээр: Баянбүрдын тойрогоос 100 айлийн чиглэлд ТX-ийн хоногийн дундаж хөдөлгөөн ажлийн өдөрөөр (XДXа) 20128 ТX/24ц байна. Яг энэ зам дээр эсрэг чиглэлд буюу 100 айлаас Баянбүрдын чиглэлд 17341 ТX/24ц байна2. Ийм нэг чиглэлдээ 3 эгнээтэй хотын замын ачаалал нь чиглэлдээ хоногийн дундаж ТX ажлийн өдөрөөр 40000 ТX/24ц өнгөрүүлэх чадвартай байдагийг германий гудамж замын хөдөлгөөний судалгааний төвөөс тооцоолон гаргажээ3.
Улаанбаатар хотын маань хамгийн гол төв гудамж, энх тайвны өргөн чөлөөnий зам дээр Төв шуудангийн орчим хоногийн дундаж хөдөлгөөн 53015 ТX/24ц байна. Ийм 6 эгнээтэй замын хоногийн дундаж ачаалал ажлийн өдөрөөр 80000 ТX/24 цагт байдаг юм.
Тэгвэл доод хөндлөн буюу Нарны замын буюу Тээвэрчидийн гудамжны Барс орчимд XДXа 27379 ТX/24ц. Энэ зам нь голоороо тусгаарлагдсан чиглэлдээ 2 эгнээ бүхий 4 урсгалтай зам юм, ийм зам дээрх ачаалал нь хоногт дундажаар 40000 ТX ажлийн өдөрөөр нэвтрүүлэх чадвартай байдаг.
Дээрээс харахад хотын автомашиний тoo тийм ч их биш байгаа, мөн зам маань боломжын хэмжээний чадавхтай байгаа бөгөөд автомашиний тооноос болон замын ачаалал даах чадвараас үүдэн түгжрэл болоогүй гэж үзэж болно. Хотын гол төв гудамж Цэцэг төв, Төв шуудангийн орчим дахь хөдөлгөөн бусадаас их байгаа нь үүнд хөдөлгөөний зөв зохион байгуулалт, management хэрэгтэй. Тэгвэл юунаас үүдэн түгжрэл гарч байна вэ? гэсэн асуулт хүн бүр тавьдаг. Мэдээж хэрэг бусад нөлөөлөлийг нэг бүрчлэн тоочвол, нийтлэл маань нэлээд хэдэн хуудас болох бөгөөд, шинжлэх ухааны ажил мэт болоод явна. Тэгэхээр ерөнхий агуулгын талаар тоймлоё. Одоогийн хотын хөдөлгөөнд ТX-н хөдөлгөөнийг удирдах мэргэжилийн байгуулага болон хөдөлгөөнийг хөгжүүлэх хэтийн бодлого үгүйлэгдэж, хөдөлгөөн удирдлагагүй болж, хотын хөдөлгөөний байгуулага бусад байгуулагуудын хоорондын ажлын нарийн холбоо муу байгаа зэрэгээс үүдэн гудамж зам болон нийтийн тээврийн ашиглалт харьцангуй доогуур төвшинд очиж, мөн хөдөлгөөнд оролцогчидийн хувийн чадвар гэх зэрэг үндсэн зүйлүүд түгжрэлд нөлөөлөж байна.
Тэгвэл бидний мэдэх Европын орнуудад ТX хөдөлгөөн ямархуу байдаг вэ? тухайлбал Герман улсад нийт 49,3 сая гаран автомашин байдаг4, газар зүйн хувьд Европын төвд байдагаас зүүн Европоос баруун луу, хойноос урагшаа дамжин өнгөрөх автомашины тээвэр маш их байдаг. Хотууд нь хуучинийх бөгөөд, гудамж зам тийм ч өргөн бус байдаг. Гэсэн ч тэнд бөөгнөрөөд, сигналдаад эсвэл машин тавих зогсоолгүй гэх үзэгдэл байдагүй. Европын нилээд хуучиний хот болох Голланд-н Амстердамм хот гэхэд мөн л нарийн гудамжуудтай, жуулчид их болоод хөдөлгөөн маш их, гэсэн ч тэнд хөдөлгөөн зогсолтгүй урсаж, машин тавих зай байж л байдаг.
Одоо бидний автобусанд Билет таслаад байгаа нь 1980-иад оны үе, уулзвар дээр замын цагдаа зогсоод байгаа нь аль гэрлэн дохио гэж байхаас өмнөх үеийн байдал. Одоогийн хүн амын өсөлтийн хамт автомашины өсөлт нэмэгдэж, нэг үгээр хэлбэл тээврийн хөдөлгөөнийг урьдын аргаар зохицуулахад боломжгүй байдалд хүрсэн байна. Тэгвэл одоогийн байдалыг сайжруулахын тулд бид яаж ажиллаж, ямар арга хэмжээг авбал зохистой вэ? Энэ талаар бичвэл мэдээж их, үүнийг хэсэглэн тоймолвooс: Улаанбаатарын хэмжээнд одоогooр хөдөлгөөнийг удирдах мэргэжилийн байгуулага байхгүй байдаг. Тиймээс хөдөлгөөнийг мэргэжлийн үүднээс зохион байгуулах, удирдах үндсэн үүрэг бүхий хөдөлгөөн удирдах төвийг байгуулах шаардлагтай. Энэхүү байгуулага нь тухайн үеийн зам тээврийн хөдөлгөөний байдалийг мэдрэх, мэдээлэл дамжуулах бүхий төхөөрөмж, мэдээлэлийн автомат удирлагагийн систем, автоматжуулсан гэрлэн дохио гэх зэрэг хөдөлгөөнийг удирдахад шаардагдах техникээр тоноглогдсон байх хэрэгтэй, үүн дээрээ түшиглэн хөдөлгөөний зогсолтгүй урсгалийг бий болгох, тээврийн хэрэгсэлийн хөдөлгөөний хэтийн төлөв, хөдөлгөөний Management, хотын – Логистик гээд үндсэн ажилуудыг гүйцэтгэн ажилах ёстой юм. Хөдөлгөөн удирдах байгуулага нь бусад замын хөдөлгөөнтэй хамааралтай алба байгуулагууд болон хувь хүмүүстэй харилцан нарийн уяалдаатай ажилах хэрэгтэй. Тухайлбал нийтийн тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох, ашиглалтийг сайжруулах, унадаг дугуйн хэрэглэлээг нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй талаас гэх зэрэг бусад олон талийн арга хэмжээг авах шаардлагатай. Түүнчлэн манайд замын хөдөлгөөнд оролцогчдод болон тэдний хэрэглээнд шууд болон шууд бус хамааралтай байгууламжийг барих стандарт хууль зүйн үндсэн журамуудыг даруй гаргах хэрэгтэй. Энд жишээлбэл, манай Автобусны буудлууд үндсэндээ хоёр ТҮЦ, түүнийг холбосон саравч л байдаг. Харин зорчигчдод шаардлагатай мэдээлэл, аятай тухтай хүлээх боломж гээд наад захийн хэрэглээ болох бусад зүйл орхигдсон байдаг. Энэ мэтчилэн олон талын арга хэмжээг салбар бүртээ авч хэрэгжүүлбэл одоо Улаанбаатар хотын төвийн хөдөлгөөнд, хот байгуулалт болон байгаль орчин учраад байгаа олон хүнд асуудалуудийг шийдвэрлэх боломжтой бөгөөд жил бүр улсаас замын төсөвт гаргадаг зардалыг зөв зүйлд үр дүнтэй ашиглаж цаашлаад ирээдүйн 10-15 жилийн хөдөлгөөний хөгжилийн цэгц бодлогогыг боловсруулж, үүсэж болох бэрхшээлийг урьдчилан харж зайлсхийж чадах болно.

Эх сурвалж:
1 http://www.transdep.mn/index.php?option=statistic
2 Ochir-Erdene Demberel, Хотын хөдөлгөөний нарийвчилсан тооцоо
3 FGSV: Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS Ausgabe 2001 S.2-15

4http://www.kba.de/cln_005/nn_124832/DE/Presse/PressemitteilungenStatistiken/Fahrzeugbestand/fahrzeugbestand__node.html?__nnn=true

Montag, 10. November 2008

Diplom Wirtschaftsingenieur (FH)

Hallo liebe Mongolen und Mongolei Freunde,
seit Mai, als ich mit meiner Arbeit angefangen habe sind nun 6 Monate vergangen. Wir, die Mongolen, sagen "beginnt die Arbeit, muss man sie beenden", ja ich habe meine Diplomarbeit erfolgreich abgeschloßen. Ich möchte mich bei Euch für Eure vielseitige Unterstützung, für eure Ideen und den Meinungenaustausch bedanken. Insbesondere, Großen Dank für die Zusammenarbeit Michael Steffens (Leisnig), Jens Geu (Krumbach) und Studenten von Mechanik Ingenieur Universität (Mongolei) der Fachrichtung Straßenfahrzeugtechnik.
Am 07.11.08 hatten wir unsere feierlichen Diplomübergabe. Die Fachhochschule Erfurt verlieh mir aufgrund der bestandenen Diplomprüfung den Akademischen Grad "Diplom Wirtschaftsingenieur (FH)". Ich habe mein Diplom mit Noten 1,3 verteitigt und insgesamt auf das Diplom eine 1,9 bekommen.
Zur Verbesserung der derzeitigen Verkehrssituation und Realisierung der Arbeit "Verbesserungsmöglichkeiten der Verkehrssituation im Hauptstraßennetz der Stadt Ulaanbaatar" werde ich meine Muhe geben. Dafür braucht man nicht nur ausgebildete Leuten sondern auch die Unterstützung einfacher Verkehrsteilnehmer und Sie.

Mittwoch, 23. Juli 2008

Хотын маань захаас,,

Миний ажлийн талаар сонирхож, надтай санал бодолоо хуваалцаж, дэмжэж байсанд та бүхэнд баярлалаа. Энэ блог 2008.05.01 нд нийтэд дэлгэгдээд ердөө 7 хоноход 100 гаруй удаа орж vзсэн байгаа юм. Миний хувьд өндөр үзүүлэлт. Тухайн vед герман хэл дээр бичсэн болоод бидний адил Германд сурч ажиллаж, амьдарч байгаа оюутан залуус хандаж үзжээ. Нөгөө талаар сургуулийн мэргэжил нэгт найз нөхөд маань үзэж мэргэжилийн үүднээс санал бодолоо хэлэх нь чухал гэж үзсэн юм.
Одоогоор судалгааны ажил маань дуусаж, нарийвчлан дүгнэж боловсруулах ажил явагдаж байгаа. Цаашид ажлийнхаа явц, үр дүнгийн талаар танилцуулах болно.
Энэ удаа хөдөлгөөний ажиглалтын явцад авсан гэхдээ хөдөлгөөний бус зурагнуудаас толилуулая.


Манай зам боломжийн өргөн дөө,,,

Дэндүү их реклам сурталчилгааны самбар жолоочын анхааралыг сарниулах аюултай.

Anstatt unnützliche überdimensionale Werbung braucht mehr grüne Lage, Bäume und Pflanzen entlang die Straßen, welche dadurch die Verkehrsimmissionen (Lärm, Luftverunreinigungen und Erschütterungen) vermindern werden.


Уул нь явган зорчигчийн гарц, өмнө маань манаачын гэр бас шон байдаг,,,


Ганц байгаа нүхэн гарц маань гэрэлгүй харанхуй хогтой байлаа.

Автобусний буудал нэг иймэрхүү байдаг,,, Es gibt keine Bushaltestelle, die mindest Anforderungen erfühlen können, Informationen Fahrplan, Ankuftzeit und Tarif auch Sitzmöglichkeit und Witterungschutz.

Хотын төвд ийм алхам хийх зохимжтой шийдэл байж чадахгуй л байх, үүнээс илүү боловсронгуй арга бий дээ.


Арай л дэндэж байна, хаагуур явах болж байна даа?Тайлбаргүй,,, хэлэх үг олдохгүй болохоор,

Сапоррогийн өмнө,,,


Их дэлгүүрийн өмнө бөөн шороо байсан бороо ороод жаал намдсан хойно.


Яг нэг өдөр дээрх зурагтай хамт авсан юм, сайхан ногоон зүлэг ургуулсан байна лээ.


Яавал илүү сайхан хотоо цэвэрхэн болгох вэ? Хөдөлгөөнд юу саад болж байна? Та бүхэн саналаа хуваалцана уу?Donnerstag, 1. Mai 2008

Wie können wir beste Lösung für intelligente Stadtverkehr finden?

Liebe Mongolen und Mongolei Freunde,

ich studiere Verkehrs- und Transportwesen an der FH-Erfurt, schreibe meine Diplomarbeit mit dem Thema

„Verbesserungsmöglichkeiten der Verkehrssituation im Hauptstraßennetz der Stadt Ulaanbaatar“.

Manche von Euch oder alle wissen schon, wie die Verkehrssituation in Ulaanbaatar ist? Stunden lange Staus auf den Hauptstraßen, stockender Verkehr, viel Qualm und Lärm. Was ist ein Stau, welche Folgen hat?

Staus entstehen durch temporäre Überlastungen der Infrastruktur. So findet man sie auch häufig in Deutschland aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastung. Die Folge sind in erster Linie Zeitverluste, aber auch zusätzliche Betriebs- und Umweltkosten (Material- und Benzinverbrauch, Luft- und Lärmemissionen, Unfälle, Aggressionen und Stresssituationen) sowie höhere Produktionskosten für die “verladende Wirtschaft”. Aus Sicht des Verkehrssystems sind diese Staukosten interne Kosten, denn sie werden komplett von den Teilnehmern des Straßenverkehrs verursacht und getragen.

Als Beispiel dafür seien die zusätzlichen Kosten angeführt, für die der öffentliche Verkehr auf Grund von Behinderungen durch den Straßenverkehr in Spitzenstunden aufkommen muss oder auch Staukosten infolge von Zeitverlusten bei Auto­fah­rern z.B. durch Wartezeiten an Bahnübergängen. Zeitverluste entstehen durch verminderte Geschwindigkeiten, Stillstand oder auch veränderte Fahrtrouten zur Umfahrung von Staus.

Grundlegend für den Nachweis von staubedingten Zeitkosten als Folge dieser Zeitverluste durch Stau ist die Feststellung, dass die Verkehrsteilnehmer durch die Verzögerungen ihrer Fahrt und den daraus resultierenden Zeitverlusten daran gehindert werden, alternative Tätigkeiten durchzuführen, was möglicherweise mit nicht unerheblichen Einkommensverlusten einhergeht.
Ein Drittel Einwohner der Stadt Ulaanbaatar wohnen vor der Bahn, also die Viertel 120 Мянга, Зайсан und Яармаг. Hier leben und arbeiten ca. 300 Tausend Menschen. Hier gibt es nur zwei Brücken, welche über das Schienennetz führen, nämlich die “Friedensbrücke” und “Brücke der Ecke”।

Was würde passieren, wenn eine Brücke blockiert wird? Wie können Krankenwagen oder Feuerwehrwagen ihr Ziel erreichen? Ich habe es im Jahr 2005 erlebt. Damals gab es eine Show im Stadion. Als nach der Show plötzlich die Brücke mit vielen jungen Menschen und Autos überfühlt war, musste ich ca. 1,5 Stunden im Stau auf der Friedensbrücke ausharren und bin erst gegen 2 Uhr Nachts zu Hause angekommen. Normalerweise hätte ich nur gute 20 Minuten Fußweg vom Zentrum aus nach Hause benötigt. Das ist zwar nur ein Beispiel, aber sie machen deutlich, was passieren würde, wenn die Lage sehr ernst ist und Feuerwehr oder Rettungsdienste nicht mehr durchkommen.

Wie wir wissen, ist die Umwelt durch Luft- und Lärmemission während der letzten Jahre immer stärker belastet worden. Durch viel teils völlig unnötiges Verkehrsaufkommen (z.B. privaten Taxifahrt) und oft verwendete Hupen entstehen Luftverschmutzung vor allem durch Feinstaub und Lärmemissionen. Die Folgen sind Aggressionen und Stress, und mit solchen Emotionen fahren die Leute oft unachtsam und rücksichtlos. Folge sind zahlreiche Unfälle meistens in der Kreuzung und dadurch behindern die Straßen bis die Kreuzung frei ist.

Die Luftverschmutzung in Ulaanbaatar ist in letzten Zeit ein höchst aktuelles Thema geworden. Die Verantwortlichen der Stadt denken meisten bei Emissionen nur an den Staub von Kraftwerken. Aber der gefährlichste Staub ist der genannte Feinstaub, verursacht durch Dieselruß sowie durch Reifen- und Bremsenabrieb. Dieser Feinstaub ist häufig der Versursacher für diverse Lungen- und Herzkrankheiten. Allein in Ulaanbaatar erkranken jährlich 36.400 Menschen an Atemwegserkrankungen. Zur medizinische Behandlung und Heilung dieser Menschen müssen dabei 2,4 Milliarden Tukrig aufgewendet worden.

Was sind die Ursachen für die Bildung von Staus? Was können wir gegen das Auftreten von Staus tun? Sind die Straßen und Kreuzungen von Ulaanbaatar noch leistungsfähig?

Um diese Fragen zu antworten, müssen wir für den motorisierten Individualverkehr (MIV) genaue Untersuchungen durchführen. Dies bedingt die Durchführung von verkehrstechnischen Erhebungen. Durch z.B. Querschnittzählung und Knotenpunkterhebung können die benötigten Daten ermittelt werden. Durchzuführen sind auch Verkehrsbeobachtungen vor Ort. Anhand dieser Daten lassen sich durch Zuhilfenahme verschiedener Analysemethoden die Ursachen der Staus feststellen und Verbesserungsmöglichkeiten ableiten bzw. Gegenmaßnahmen ergreifen.

Wie kann man die Staus in Ulaanbaatar vermeiden? Wie kann man durch die Stadt sicher und staufrei fahren? Welche Verbesserungsvorschläge können gemacht und welche Maßnahmen durchgeführt werden? Welche alternative öffentlichen Verkehrsstrukturen (ÖV) kann man sich für Ulaanbaatar vorstellen? Was ist die beste und Intelligenteste Lösung für den dortigen Stadtverkehr?
Diesem Thema möchte ich mich im Rahmen meine Diplomarbeit widmen. Um die benötigten Daten zu ermitteln, möchten wir die Zählungen in der 6-7 Hauptknotenpunkten durchführen. Dafür benötige ich 3-4 Knotenpunktzählgeräte für eine Kreuzung। Diese Zahlgeräte will ich von hier also Deutschland ausleihen und in die Mongolei mitnehmen.


Gern könnt Ihr mich kontaktieren unter meiner Email Adresse.
ochire.demberel@googlemail.com und unter der Handynummer: 01796824646

Euer Ochiroo